Puma Place Club

Kunětická 2

Pravidla / Rules

Nejsme veřejný prostor. Vstup není nikomu povolen bez souhlasu zakladatele klubu, pana Kwabeny Amoabeng Bonsu, případně osob v právně smluvním vztahu k prostorům klubu PPC, v Praze 2, MČ Vinohrady, ulice Kunětická, orientační číslo 2.

Nejsme veřejný prostor! Nejsme pohostinství! U nás není možné koupit jídlo ani nápoj. V hotovosti přijímáme pouze členské příspěvky v souladu se zákonem. Pronájem či cateringové služby lze zaplatit bankovním převodem. Jste-li členem organizace s níž máme smluvní vztah a máte-li zaplaceny členské příspěvky, může vám být poskytnuto drobné občerstvení.

Puma Place Club je místo určené k relaxaci výhradně pro členy klubu, spolků, organizací a firem, s nimiž máme smluvní vztah.

Členové se při vstupu prokazují členským průkazem. Na členský průkaz není žádný právní nárok a může být komukoli bez udání důvodu odebrán.

Všechny prostory klubu jsou neveřejné, členové klubu smí využívat k relaxaci a prohlídkám salonek, tělocvičnu, zahradu. Je přísně zakázané a životu nebezpečné vstupovat do míst označených zákazem vstupu, překonávat zamčené prostory, ploty a jiné zábrany.Všichni členové respektují, že v soukromém objektu nejsou chráněni některými normami a vyhláškami platnými pro veřejné prostory!!!

V klubu je zakázáno kouření. Prostor pro kuřáky je vyhrazen v části zahrady.

Kulturně politická orientace: Základním smyslem a pohnutkou k založení klubu bylo a je umožnění setkávání komunity svobodných lidí za účelem vzájemné podpory, vzdělávání, sportu a zábavy. Vážíme si účasti České republiky v Severoatlantické alianci, vážíme si všech zemí EU, hlásíme se ke společné minulosti s Fracií, Lucemburskem, Polskem i Rakouskem.

Všichni členové PPC svým podpisem potvrzují, že jsou obeznámeni s pravidly klubu a zavazují se je dodržovat. Svým podpisem rovněž dávají souhlas se zpracováním poskytnutých údajů.


Kwabena Amoabeng Bonsu


zakladatel klubu

P.S. na pumy se přijďte podívat. Pro získání členství stačí nevolit komunisty a vyplnit členskou kartu.
těšíme se


Máme vás rádi!

Svobodu Tibetu!

Nakradené vrátit, řepku zaorat!